10 Reasons why you should Visit the Whole Romania!

10 Reasons why you should Visit the Whole Romania!

If someone asked you to list the most important reasons for loving Romania what would you say? It will be the seaside, the countryside, the food, the legends?.. I’ve been questioned recently about this by Raluca from #experienceRomania and I’m telling you that I didn’t know what.. exactly should I name first! But then, I knew… because it all started 5 years ago when…

… I got married!.. aand we decided to make our honeymoon in Romania! We could have chosen from all the other countries, but we really wanted to enjoy here the most. At that point we thought we knew Romania by heart, but we’ve been surprised exploring so many new great places, traditions that we didn’t know before those trips! And I treasured my country more because of this! Then, the idea of making a Magazine, in which I named a category which is called #adoRomania / I Adore Romania, because I simply love my Country! I always did, but with this online travel journal, that started first with photograps, I see know Romania is the most wonderful, sensational, enigmatical country I’ve ever “visited”.

So, here is a brief list with my favorite reasons for… adoring my beautiful country! Hoping that it will inspire you to visit Romania! #experienceRomania represents a tour for international bloggers, in order to explore our country.

1. Ravishing landscapes– From Dobrogea to Banat, from Maramureş to Oltenia from N-S and V-E – you name it! You really don’t have time during one vacation to escape in the nature. You have to repeat the experience in order to see it all! You will definitely fall in love with our country!

Vulcanii Noroioşi, Buzău

2. Let me tell you about the most savages beaches I’ve ever seen and the greatest mountains, that leaves you speechless. And the most particular ecosystem in Southeast Europe –The Danube Delta!

Vadu Beach

Constanţa, in winter time

Danube Delta

Predeal, Prahova Valey

3.Prince Charles himself discovered Romania, made a Foundation that supports those villages community and bought a couple of properties in the heart of Transylvania –you should see these in Viscri and Covasna, they are amazing!

Viscri

4. Talking about Transylvania, or Ardeal, the legends that surround Bran Castle are really… incredible! But you should definitely hear the truth behind the legend – Who Exactly Was Vlad Ţepeş? Hmmm…

Bran Castle, wintertime

5.Romania is also one of the most romantic destination in the whole world! And I’m sure you’ve all heard about Brancuşi’s Kiss Gate in Târgu Jiu! A lot of guys go there to propose to their loved ones, also a lot of couples renew their vows, especially on Dragobete’s Day in 24 february. Yeap… it’s our local Valentine’s Day! You should also see the Infinity Column and the Table of Silence – the symbols of our beloved sculptor. Or you can go and see how many other lovely destinations for couples are in the country!

6.Speaking about traditions, you should see how we celebrate Easter, for example, the variety of painting the eggs in different areas of the country is amazing! The most popular are those with colors and bee wax back in MoldYou should hear our traditional Christmas songs.. Also, the macrame, the weaving and sewing legacy that goes through generations, from mother to daughter, this is the greatest welth!I could talk about this for hours…

Traditional blouse day – International Ia’s Day #24iunie

7. Great traditional food – my favourite meal! You should try it – all of it!

8.I’m pretty sure that you all heard about Loredana and Inna , Damian Drăghici and Mahala Rai Banda – so many concerts with great romanian artists that are so loved world wide!

9. Great Romanian festivals, movies, theaters, performers, fashion designers, sport champions!

10. Old cities with great history and architecture, with that urban vibe that I adore – castles, palaces, mansions, fortresses, monasteries. For example, Peleş Castle is one of the most iconic on the Prahova Valey. This is in Sinaia, but near by, in Buşteni you can find Cantacuzino Castle – standing right in front of Bucegi Mountains – with that symbolic cross from Caraiman. We really are spiritual people, but you have to know us better.

10 motive pentru care ar trebui să vizitezi Toată România!

 

Dacă cineva te-ar ruga să faci o listă cu cele mai importante motive pentru care iubeşti România, ce i-ai spune? Ar fi pentru litoral, viaţa la ţară, pentru mâncare, legende?… Am fost întrebată de curând despre acest lucru de către Raluca de la #experienceRomania şi vă spun că nu am ştiut exact… ce anume să punctez mai întâi! Dar apoi, am ştiut… pentru că totul a început în urmă cu 5 ani când…

… m-am căsătorit!… şii ne-am decis să facem luna de miere în România! Am fi putut să alegem oricare altă ţară, dar cel mai mult am vrut să ne simţim bine aici. La momentul respective credeam că ştim România pe de rost, dar am fost surpinşi să descoperim atâtea locuri noi minunate, tradiţii despre care nu ştiam înainte de aceste călătorii. Şi mi-am preţuit ţara mult mai mult datorită acestor lucruri! Apoi, a venit idea de a face o Revistă, în care am numit una dintre categorii #adoRomânia – un joc de cuvinte, pentru că pur şi simplu îmi iubesc Ţara! Dintotdeauna am iubit-o, dar odată cu acest jurnal de călătorie, care a început mai întâi cu fotografii, văd acum România ca pe cea mai minunată, senzaţională, enigmatică ţară pe care am “vizitat-o” vreodată!

Aşadar, iată o listă scurtă cu motivele mele preferate pentru care… ador frumoasa mea ţară! Sper să te inspire şi pe tine şi să vii să vizitezi România! #experienceRomania reprezintă un tur pentru bloggerii internaţionali, cu scopul de a descoperi ţara noastră.

1. Peisaje fermecătoare – De la Dobrogea până în Banat, de la Maramureş până în Oltenia, de la N-S şi V-E, numeşte ce vrei tu! Cert e că nu ai când, în timpul unei singure vacanţe, să evadezi în natură! Trebuie să repeţi experienţa ca să poţi să vezi tot. Cu siguranţă te vei îndrăgosti de ţara noastră!

Vulcanii Noroioşi, Buzău

2. Dă-mi voie să-ţi spun despre cele mai sălbatice plaje pe care le-am văzut vreodată şi despre cei mai minunaţi munţi, care te lasă fără cuvinte. Şi cel mai special ecosistem din sud-estul Europei – Delta Dunării!

Vama Veche

Faleza Constanţa

Delta Dunării

Munţii Bucegi, Fundata

3. Însuşi Prinţul Charles a descoperit România în urmă cu câţiva ani, a făcut o Fundaţie care susţine comunitatea acelor sate şi a cumpărat proprietăţi în inima Transilvaniei – ar trebui să vezi Viscri şi Covasna, sunt umititoare!

Viscri

4. Vorbind despre Transilvania, sau Ardeal, legendele care înconjoară Castelul Bran sunt de-a dreptul… incredibile! Ar trebui neapărat să afli adevărul din spatele lor – Cine a fost mai exact Vlad Ţepeş!? Hmmm…

 

Castelul Bran, toamna

5. România este totodată una dintre cele mai romantic destinaţii din întreaga lume! Şi sunt sigură că aţi auzit cu toţii de Poarta Sărutului a lui Brâncuşi, din Târgu Jiu! Mulţi băieţi mer acolo ca să le ceară mâna iubitelor lor, sau cuplurile ca să-şi reînnoiască jurămintele de dragoste, mai ales de Dragobete, pe 24 februarie. Dap… este Valentinul nostru autohton! Ar trebui totodată să vezi Coloana Infinitului şi Masa Tăcerii – simbolurile sculptorului nostru iubit. Sau să mergeţi prin ţară să vedeţi câte alte destinaţii dragi cuplurilor veţi găsi.

 

 

6. Că tot vorbim despre tradiţii, ar trebui să vedeţi cum sărbătorim noi Paştele, de exemplu, varietatea vopsirii ouălor în diferite zone ale ţării este fantastică! Cea mai populară metodă este încondeierea lor cu pigmenţi naturali şi ceară în Moldova, dar şi cele cu motive bio folosită în Dobrogea. Ar trebui totodată să asculţi colindele tradiţionale de Crăciun… De asemenea, moştenirea ţesutului, artei macramé-ului, cusutului şi brodatului – transmise din generaţie în generaţie, din mama în fiică, aceasta este adevărata bogăţie! Aş putea să vorbesc despre toate acestea ore în şir…

 

Ziua Internaţională a Iei, Constanţa #24iunie

 

7. Grozava mâncare tradiţională – este şi preferata mea! Ar trebui să o încerci – pe toată!

 

8. Sunt absolut sigură că aţi auzit cu toţii de Loredana sau Inna sau de Damian Drăghici şi Mahala Rai Banda – atât de multe spectacole cu artişti români minunaţi, care sunt atât de iubiţi de întreaga lume!

 

 

9. Festivaluri româneşti fabuloase, pelicule româneşti, piese de teatru, actori, designeri, campioni modiali!

 

 

10. Oraşe vechi cu istorie şi arhitectură fantastice, cu acea vibraţie urbană pe care o ador – castele, palate, conace boeireşti, cetăţi, mănăstiri. De exemplu, Castelul Peleş este unul dintre simbolurile de pe Valea Prahovei. Este în Siania, dar în apropiere, în Buşteni, se află Castelul Cantacuzino – chiar în faţa Munţilor Bucegi, cu acea cruce-simbol de pe Caraiman. Suntem şi un popor spiritual… dar trebuie să ne cunoşti mai bine.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *